YouTube Analytics: Visningstid på YouTube

YouTube Analytics: visningstid

Din visningstid på YouTube er et vigtig parameter og er klart et målepunkt som du bør følge udviklingen på kontinuerligt i dit arbejde med YouTube.

Visningstiden siger både noget om hvor værdifuld din YouTube video er overfor seerne og samtidig er det et essentielt SEO parameter for YouTube.

YouTube vurderer på din videos visningstid, når de organiske søgeresultater skal rangeres. 

Jo højere visningstid, jo bedre, da du så signalerer til søgemaskinen at seere af din kanal har fundet dit videoindhold interessant og brugbart.

I de næste par minutter vil du blive klogere på hvordan du i YouTube Analytics aflæser din eksakte visningstid, både for hver enkelt af dine YouTube videoer, men også for din kanal som helhed.

Samtidig viser jeg dig hvordan du kan modulere tallene og nuancere data yderligere, blandt andet ved hjælp af metric’en Fastholdelse Af Publikum.

Til de observationer skal vi kigge ned i YouTube Analytics, som er deres pendant til Google Analytics. Så hermed først en kort intro til YouTubes analytics sektion.

YouTube Analytics

YouTube Analytics er stedet, hvor der bør lægges rigtig meget tid, hvis man har i sinde at booste sin tilstedeværelse, og på baggrund af forhenværende data og performance, analysere sig frem til, hvad der virker og ikke mindst finde frem til, hvad der ikke fungerer.

I YouTube Analytics kan du finde indsigter, gøre dig spændende observationer og foretage nørdede analyser.

Uanset hvordan du modellerer data og sammenligner performance og trends, så vil jeg fremhæve de allervigtigste indsigter, du bør kigge ind i og arbejde aktivt med kontinuerligt.

Som i værktøjet Google Analytics, som mange nok har haft berøring med, kan hver indsigt eller graf tilkobles forskellige metrics og dimensioner for at kunne nuancere den værdifulde data yderligere.

Ligesom at data kan vises for én, flere eller alle videoer på samme tid.

Vær også opmærksom på, at data kan vises for forskellige tidsperioder vha. kalenderfunktionen i højre hjørne.

0
milliarder timers video ses hver måned på YouTube

Som med alt andet data, skal man have en sund skepsis over for tallene og prøve at nuancere dem mest muligt.

Derfor skal du også tage forbehold for, at dine videoer kan været præget af både organisk og betalt trafik.

Den betalte trafik kan eksempelvis skævvride et billede af seernes reelle demografi, hvis nu du tidligere har målrettet en YouTube kampagne mod kvinder, der alle er forældre.

Tilfældet kunne også være, hvis kampagnemålretningen har været rettet mod nuværende kunder – alt andet lige vil dette segment også have ligheder inden for demografi.

Dermed vil datagrundlaget for en eller flere videoer ikke være retvisende, hvis du vil bruge demografi aktivt som en indsigt, hvis fx en persona skal udarbejdes.

Dette indlæg er et uddrag fra min E-bog, Den Komplette YouTube Guide For Virksomheder. Læs indlægget til ende og vurder om bogen er noget for dig.

YouTube Visningstid

Her får du en rapport for den overordnede visningstid af dine videoer inden for den valgte tidsperiode. Gå til dit Skaberstudie og vælg Analytics i venstre side af skærmen. Herunder ser du Visningstid.

Visningstid på YouTube
Overblik over din YouTube kanals visningstid

Ved at holde musen over en dato på grafen vil du kunne se, at der eksempelvis i alt har været en visningstid på 6831, som YouTube så gør op i antal dage, timer og minutter – i dette tilfælde 4 dage og 17 timer.

Oversigt for din kanals visningstid og antal visninger

Under grafen fremgår hvilke videoer der indgår i tallene. For hver enkelt video får du vist:

  • Visningstid
  • Antal visninger
  • Gennemsnitlig afspilningsvarighed
  • Gennemsnitlig procentdel set

Som det også fremgår nederst til venstre i billedet, kan der filtreres på geografi og dato, som gør, at du kan få udspecificeret visningstiden for hvert enkelt land som dine videoer er blevet set i.

Tallene baseret på visningstid kan være svære at forholde sig til, udover der kan ses en stigning eller et fald.

Det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på udviklingen af visningstiden, men det er endnu mere interessant at kigge på de førnævnte parametre; Gennemsnitlig afspilningsvarighed og Gennemsnitlig procentdel set.

Det fortæller noget om, i hvor høj en grad seeren har engageret sig i videoen. Ud fra den gennemsnitlige afspilningsvarighed og procentdel set vurderer YouTube, hvor relevant din video er for fx den søgefrase, den er blevet fundet på.

Det er dermed en del af den overordnede vurdering af din kanals relevans og kvalitet, når der skal vises organiske søgeresultater ved en søgning på YouTube.

Nøjagtigt samme kriterier gør sig gældende på Google, hvor tid brugt på dit website også bliver vurderet på og udgør en part af det samlede SEO billede af sitet.

Visninger og visningstid kan til dels sammenlignes med antal besøg og tid brugt på dit website.

Ingen er interesseret i mange besøgende, hvis de besøgende blot er på sitet i få sekunder og lukker visningen ned.

Det samme gør sig gældende med visninger, heller færre visninger med høj visningstid end mange visninger med kort visningstid.

Hvis tilfældet er sidstnævnte, så er sandsynligheden for, at du har skabt værdi for brugeren ikke særligt høj. Kvalitet frem for kvantitet.

Fastholdelse af publikum

Det fører mig frem til punktet Fastholdelse af publikum, hvor der er mulighed for at kunne dykke dybere ned i, hvor meget der bliver set af en video.

Der kan med denne indsigt kigges nærmere på, hvor brugeren springer fra i videoen.

Baseret på disse data kan du fremadrettet optimere din videoer. Det kan være, at der tegner sig et billede af, at størstedelen af brugerne falder fra inden for de første 15 sekunder, hvorfor en mere spændende og dynamisk intro skal laves.

Tendensen er, at du helst skal fange seerens interesse inden for maksimum 5-10 sekunder.

Hvis ikke, har du lynhurtigt tabt seeren igen. Vurder derfor på relevante effekter, der kan gøre videoens start så dynamisk og fængende som muligt.

Kurve over fulstændig fastholdelse af publikum
Kurve over fuldstændig fastholdelse af publikum

Som billedet herover illustrerer, kan der kigges på Fuldstændig fastholdelse af publikum eller Relativ fastholdelse af publikum.

Den fuldstændige fastholdelse viser interessen sekund for sekund – hvornår interessen er størst og hvornår den er dalende. Procenttallet starter logisk nok ved 100 og er derfra dalende. På billedet ses, at der i slutningen er 14% af seerne tilbage.

Det kan så være svært at bedømme om 14% er godt, for hvad har man at sammenligne med ud over ens egne videoer?

Det er her, at den relative fastholdelse er spændende at kigge på, idet du kan sammenligne om videoen ligger over eller under gennemsnittet for fastholdelse af publikum for alle videoer på YouTube.

Relativ fastholdelse af publikum
Kurve for den relative fastholdelse af publikum

Så ud fra disse to grafer kan der hurtigt dannes et indtryk af, hvor der i de kommende videoer kan sættes ind.

Husk dog at den enkelte video skal have et minimum af visninger, før at data er valid, så du ikke bedømmer på et tyndt grundlag. Samtidig skal den udvalgte tidsperiode også være retvisende.

Med følgende gennemgang burde du nu have fået en god ide om hvordan bliver klogere på dine YouTube videoers visningstid og aflæser data om hvor god du er til at fastholde og engagere dit publikum.

Boost din YouTube tilstedeværelse allerede i dag. Klik på knappen her og læs mere om bogen og dens indhold.